cover

Иновациони центар  (ИЦЕФ)

Електротехничког факултета Универзитета у Београду

ЗА САРАДНИКЕ ИЦЕФ-А
Корисничко име:


Шифра:
Привреда

Систем за интерактивну терапију и евалуацију деце са аутизмом

Руководилац пројекта: Проф. др Бошко Николић
Институција: ИЦЕФ, приватна донација


Индустријска линија за сортирање применом машинске визије

Руководилац пројекта: доц др Ненад Јовичић
Институција: ИЦЕФ & ЕТФ


Примена Data Mining метода над огромном количином података (Big Data)

Руководилац пројекта: проф др Вељко Милутиновић
Институција: ИЦЕФ


Електронски гласачки систем

Руководилац пројекта: Саша Тадић
Институција: ИЦЕФ


Могућности примене бежичних сензорских мрежа у електроенергетским SMART GRID системима

Руководилац пројекта: др Александар Николић
Институција: ИЦЕФ & Институт Никола Тесла


Развој информационих система за партнере из привреде

Руководилац пројекта: Проф. др Бошко Николић
Институција: Референце доступне по захтеву


Израда конструкција и монтаже пакета на платформи S7-1500

Руководилац пројекта: Доц. др Горан Квашчев
Институција: IDT Siemens


HV power supply system

Руководилац пројекта: Prof. dr Antonije Đorđević
Институција: Institute of Nanoscience and Nanotechnology Attiki, Greece


Пилот пројекат: Симулација хидаруличних цинлиндара и 3Д визуелизација у реалном времену

Руководилац пројекта: Доц. др Горан Квашчев
Институција: MIKA Luxemburg


Претходни пројекти