cover

Иновациони центар  (ИЦЕФ)

Електротехничког факултета Универзитета у Београду

ЗА САРАДНИКЕ ИЦЕФ-А
Корисничко име:


Шифра:
Наука
Бежични сензорски системи за анализу хода
Развој нових информационо-комуникационих технологија, коришћењем напредних математичких метода, са применама у медицини, телекомуникацијама, енергетици, заштитити националне баштине и образовању
Оптоелектронски нанодимензиони системи - пут ка примени
Напредне технике за ефикасно коришћење спектра у бежичним системима
Развој и моделовање енергетски ефикасних, адаптибилних, вишепроцесорских и вишесензорских електронских система мале снаге
Основна истраживања
Технолошки развој
Интегрисана интердисциплинарна истраживања
Претходни пројекти