cover

Иновациони центар  (ИЦЕФ)

Електротехничког факултета Универзитета у Београду

ЗА САРАДНИКЕ ИЦЕФ-А
Корисничко име:


Шифра:
Лабораторија за управљање процесима и обраду сигнала

У оквиру лабораторије се врши пројектовање, имплементација и оптимизација система управљања индустријских, лабораторијских и пилот постројења. За ове потребе се примењују напредне технике управљања, обраде сигнала и имплементација на различитим хардверским платформама,  и примена напредних софтверских алата. За потребе перманентног образовања и усавршавања развијени су различити едукативни пакети који омогућавају ефикасно освајање нових знања и области. 

 

Превасходна делатност

 

 

 

 

Лиценце и сертфикати

 

 

Руководиоци: доц. др Горан Квашчев и проф. др Жељко Ђуровић