cover

Иновациони центар  (ИЦЕФ)

Електротехничког факултета Универзитета у Београду

ЗА САРАДНИКЕ ИЦЕФ-А
Корисничко име:


Шифра:
Business Intelligence Laboratory (BIL)

У оквиру лабораторије се истражују и развијају савремени софтверски алати, који на ефикасан начин обрађују веће количине података. Применом добијених резултата умногоме се може побољшати механизам доношења пословних одлука.

 

Лабораторија има и истраживачки и комерцијални карактер. Теме и концепти који се обрађују у оквиру лабораторије представљају најсавременије технологије данашњице, које се тренутно у нашој земљи не користе и примењују у мери у којој се употребљавају у савременомпословном свету.

 

Научно-истраживачке активности

 

 У оквиру истраживања студенти имају могућност да се упознају са најефикаснијим и најкоришћенијим алгоритмима доступним у отвореној литератури, и да те алгоритме примењују на одређеним тренинг скуповима података. На тај начин могу да анализирају добијене резултата, и евентуално, на основу анализе, развијају своја сопствена решења.

 

Комерцијалне активности

 

 У оквиру истраживања студенти имају могућност да се упознају са најефикаснијим и најкоришћенијим алгоритмима доступним у отвореној литератури, и да те алгоритме примењују на одређеним тренинг скуповима података. На тај начин могу да анализирају добијене резултата, и евентуално, на основу анализе, развијају своја сопствена решења.

 

Комерцијална употреба лабораторије се заснива на консултантским услугама различитим фирмама како да претворе своје пословне податке у корисне и управљиве информације користећи научно засновано управљање тим подацима. Примена оваквих технологија може бити у већем броју области, као што су фирме које баве телекомуникационих сервисима, банкама, осигуравајућим друштвима, туризму, и другим.

 

За различите фирме примењују се интелигентни алгортими за препознавање шаблона понашања корисника, на пример при пословању банке препознавање ситуација за цредит цард фрауд, који би дефинисао када се дешавају, како утичу честе трансакције, високи износи, др. и њихова детекција што пре, без узнемиравања клијента. Резултат обраде података може да буде и сегментација клијената (демографски, по понашању, потребама, ...) како би могли на најбољи начин да се таргетирају. Такође, могућност лоцирања лојалних клијената и задовољавање клијената давајући им услуге које су им потребне. 

 

Одговорна лица која учествују у раду лабораторије су професори Електротехничког факултета Универзитета у Београду: проф др Бошко Николић, доц. др Милош Цветановић и доц. др Захарије Радивојевић.