cover

Иновациони центар  (ИЦЕФ)

Електротехничког факултета Универзитета у Београду

ЗА САРАДНИКЕ ИЦЕФ-А
Корисничко име:


Шифра:
Историја

Електротехнички факултет у Београду основао је свој Иновациони центар у октобру 2006. одлуком Савета факултета (декан проф. др Бранко Ковачевић). Наиме, на основу Закона о иновационој делатности, факултети и институти не мога сами да раде на иновационим пројектима, већ морају да оснују своје иновционе центре. За директора је постављен проф. др Дејан Живковић. Факултет је тада, као и данас, имао проблема због мањка простора. Захваљујући проф. др Драгославу Поповићу, бившем декану Факултета и његовом пријатељу, а нашем исељанику у САД, инж. Ивану Рашовићу, Иновациони центар је дошао до просторија. Наиме, инж. Рашовић је донирао 500.000 долара за лабораторију која носи његово име. Такође је у оквиру лабораторије финансирао изградњу посебног дела где је намеравао да и сам учествује у развојном раду. Нажалост, у томе га је омела болест, па је и тај део поклонио Факултету. У томе делу се сада налази Иновациони центар.

У оквиру овога Центра постоје адекватан простор и услови за рад са постдипломцима, докторантима и запосленима у самом Центру на иновационим пројектима. На тај начин им је омогућено да у потпуности искажу своју креативност и обезбеде одговарајућу егзистенцију, а да при томе немају потребе да оду у иностранство. Њихово задржавање у земљи и пружање могућности да се баве креативним пословима је посебно важно када се има у виду пропулзиван развој информационих технологија (укључујући телекомуникације, електронику, аутоматику и друге интердисциплинарне области – биомедицина, енергтска ефикасност, екологије итд).), као и стратегија технолошког развоја Србије. На овај начин су омогућени директно праћење и имплементација савремених достигнућа у овој области. Пројектима руководе и у њима учествују и наставици и сарадници Електротехничког факултета у Београду.

Постоје две врсте пројеката – једни су делимично финансирани од стране Министарства науке а други се остварују у сарадњи с привредом и другим установама. У оквиру пројеката које делимично финансира Министарство науке најпре треба истаћи иновационе пројекте који представљају једну од основних делатности Иновационог центра. Они се реализују у складу са регистрацијом Центра код Министарства у својству носиоца реализације, а заинтересовани правни субјекти су реализатори. Ови пројекти по правилу трају 12 месеци и у зависности од броја пројеката одобрених од стране Министарства, прилагођава се и структура ангажованих извршилаца. Иновациони центар такође учествује и у вишегодишњим пројектима у чијем финансирању учествује Министарство науке. Они се одвијају у четворогодшњим циклусима. То су пројекти из групе Основних истраживања, Технолошког развоја и Интердисциплинарних интегрисаних истраживања. У оквиру пројеката у сарадњи са привредом и другим установама, Иновациони центар пружа техничке услуге у области електротехничког инжењеринга заинтересованим привредним субјектима у земљи и иностранству. Иновациони центар има и две посебне лабораторије. Једна је Лабораторија за испитивање без разарања (ИБР) где се испитују челична ужад магнетном дефетоскопијом сагласно Пословнику о кавлитету (усаглашеним са SRPS ISO/IEC 17025:2006). Лабораторија се налази непосредно пред добијањем акредитације од Акредитационог тела Србије. У основању је и Лабораторија за виртуелну електронску инструментацију (Electrolab).

По оснивању Иновациони центар је уписан и Регистар иновациое делатности Министарства за науку и технолоки развој (РИО/13/06). У току 2007-2008 године Центар је успешно реализовао 10 иновационих пројеката које је финансирало (до 50% трошкова) министарство и то 9 развојних и један везан за адаптацију просторија Центра. Поред пројеката које је финансирало Министарство, Иновациони центар је радио пројекте и по другим конкурсима и тендерима, од који су најзначајнији пројекти за РАТЕЛ, Националну службу за запошљавање и за «Скијалишта Србије». Ова сарадња је настављена и следећих година. У току 2008-2009 успешно је реализовано 15 иновационих пројеката које је финансирало Министарство. Такође је успешно завршено 8 пројеката са другим установама и привредним субјектима. У септембру 2009. потписан је меморандум о разумевању са фирмом Telit Communications, S.p.A. из Италије којим је Иновациони центар постао Competence Center за Телит. У току 2009-2010 успешно је реализовано 8 иновационих пројеката и 4 пројекта – у оквиру Технолошког развоја. У децембру 2010. директор проф. др Дејан Живковић је отишао у пензију, а Савет факултета је за новог директора именовао проф. др Бранимира Рељина.

Преглед броја ових пројеката по годинама дат је у следећој табели

Период2007-20082008-20092009-20102012-20132011-2014
Број пројеката10151298

Од двадесетак пројеката који су рађени или се раде по уговорима са радним организацијама треба посебно истаћи сарадњу са Националним службом запошљавања (3 пројекта) и већи број пројеката за испитивање жичара на скијалиштима у Србији и земљама бивше СФРЈ.