cover

Иновациони центар  (ИЦЕФ)

Електротехничког факултета Универзитета у Београду

ЗА САРАДНИКЕ ИЦЕФ-А
Корисничко име:


Шифра:
Пријава

Име и презиме*:Телефон* (0xy/1234567):E-mail*:Статус*:Назив факултета оргарнизације/предузећа:Жељено време курса*:ЈМБГ (13 цифара)*:Курс*:


Електротехника
Рачунарство
Остали курсеви

Напомена (ако имате неку сугестију у вези са терминима одржавања курсева, интезитетом и сл.):
Слова/симболи на слици*:*Обавезна поља
Примери уплатнице


Жиро-рачун број: 160-256539-57
Модел: не уписивати
Позив на број: 8-<шифра курса*>-<ЈМБГ-полазника (13 цифара)> (пример: 8-01-2902979715381)
Прималац: Иновациони центар Електротехничког факултета у Београду д.о.о. (ИЦЕФ)
Адреса: Булевар краља Александра 73, Београд
Сврха: Уплата за курс ИЦЕФ-а - <назив курса>

*Шифру курсa можете видети у формулару за пријаву.