cover

Иновациони центар  (ИЦЕФ)

Електротехничког факултета Универзитета у Београду

ЗА САРАДНИКЕ ИЦЕФ-А
Корисничко име:


Шифра:
Курсеви перманентног образовања

Life-Long Learning Laboratory

Иновациони центар Електротехничког факултета Универзитета у Београду (ИЦЕФ)  организује  курсевe перманентног образовања намењене инжењерима електротехнике, рачунарства или техничко-технолошки наука.

Циљеви курсева су:

  • проширивање стечених знања из електротехнике и/или рачунарства
  • упознавање са савременим трендовима и достигнућима у овој области
  • стицање квалификација потребних за лиценце
  • преквалификација

Курсеве држе еминентни предавачи - наставници и сарадници Електротехничког факултета Универзитета у Београду и стручњаци института.

По успешном завршетку курса полазници добијају сертификат о похађању курса или сертификат о положеном курсу.