cover

Иновациони центар  (ИЦЕФ)

Електротехничког факултета Универзитета у Београду

ЗА САРАДНИКЕ ИЦЕФ-А
Корисничко име:


Шифра:
Контакт

Адреса:

Иновациони центар Електротехничког факултета у Београду д.о.о. (ИЦЕФ)
Булевар краља Александра 73, 11120 Београд.

Директор: др Милица Ђурић-Јовичић

Оперативни менаџер: Илија Радовановић

Секретарица: Владислава Бобић

Телефони:

  • +381 (0) 11 3370-123
  • +381 (0) 11 3218-455

Факс:

  • +381 (0) 11 3370-123

Имејл: icef@etf.rs

Матични број: 20146125

Шифра делатности: 72.19

ПИБ: 104385708

Текући рачун: Банка Интеса, 160-256539-57